Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko

Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko
Gmina Cekcyn
21.6 km od centrum


Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko - florystyczny, częściowy rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony (pod nazwą Jelenia Góra) Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.12.1995 r. w celu zachowania stanowiska cisa pospolitego. Na mocy Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 dnia 17 kwietnia 2008 r. rezerwat zmienił nazwę na Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko a celem ochrony stało się zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisa pospolitego. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest cis, występujący na zróżnicowanym troficznie siedlisku z przewagą lasu mieszanego świeżego w drzewostanach antropogenicznie przekształconych. Cis na terenie rezerwatu, w przeciwieństwie do innych rezerwatów, bardzo dobrze odnawia się i rozszerza swój zasięg. Populację cisów określa się na około 1,1 tys. okazów z czego około 60% to drzewa 0 wysokości do 25 cm. Pozostała część to większe okazy, 2 których największe osiągają wysokość około 9 m.

Multimedia

Pełna wersja strony