Rezerwat przyrody - Jeziorka Kozie

Rezerwat przyrody - Jeziorka Kozie
Woziwoda
7.8 km od centrum

Położony w odległości około 4 km na północny zachód od Woziwody. Ochroną objęte są leżące obok siebie, cztery niewielkie zagłębienia wytopiskowe. Trzy z nich to dystroficzne (kwaśne, skąpożywne) jeziorka o zarastającym lustrze wody (proces tworzenia torfowiska wysokiego). Czwarte z zagłębień całkowicie pozbawione jest otwartego lustra wody, na całej powierzchni porośnięte drzewostanem sosnowym. W rezerwacie występują rośliny chronione charakterystyczne dla torfowisk wysokich.

Multimedia

Pełna wersja strony