Rezerwat Przyrody „Źródła Rzeki Stążki”

Rezerwat Przyrody „Źródła Rzeki Stążki”
10.7 km od centrum

Rezerwat Przyrody „Źródła Rzeki Stążki” w całości jest położony na terenie Nadleśnictwa Tuchola. Obejmuje górny odcinek doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami. Powierzchnia rezerwatu wynosi 250,12 ha. Szczególnie cenne są w rezerwacie źródła i ich nisze źródliskowe wraz z towarzyszącymi im zbiorowiskami roślinnymi. O wartości terenu świadczy wysoki stopień naturalności. Źródła są uznane pomnikiem przyrody o nazwie Wodogrzmoty Krasnoludków. Wyjątkowe walory przyrodnicze rezerwatu planuje się udostępnić poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej. Rezerwat można zwiedzać poruszając się pieszym szlakiem „Partyzantów AK” upamiętniającym walki oddziału Armii Krajowej ,,Jedliny-102” pod dowództwem por. Jana Władysława Sznajdera ps. ,,Jaś- Dąb”.

Korzystając z dobrodziejstw lasu pamiętajmy, że są one wielkim bogactwem. Dbajmy więc o nie i chrońmy przed zniszczeniem.

Multimedia

Pełna wersja strony